"...Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa  z najwspanialszymi
ludźmi minionych czasów..."
      "...Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła..."
Kartezjusz
B i b l i o t e k a
Wisława Szymborska
Propozycje książkowe
dla Ciebie!!!
Tytuły podręczników i ćwiczeń do Religii:
kl. I       - "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"
kl. II      - "Kochamy Pana Jezusa"
kl. III     - "Przyjmujemy Pana Jezusa"
kl. IV    - "Zaproszeni przez Boga"
kl. V     - "Obdarowani przez Boga"
kl. VI    - "Przemienieni przez Boga"
kl. VII   - "Jezus uczy i zbawia"
kl. VIII  - "Jezus działa i zbawia"


Do każdej klasy wymagane będą ćwiczenia !