"...Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa  z najwspanialszymi
ludźmi minionych czasów..."
      "...Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła..."
Kartezjusz
B i b l i o t e k a
Wisława Szymborska
Propozycje książkowe
dla Ciebie!!!

C Z Y T E L N I C T W O
I semestr 2017 roku
Kl. I   -    19   wypożyczeń
Kl. II  -    34   wypożyczeń
Kl. III -   36   wypożyczeń
Kl. IV -   39   wypożyczeń
Kl. V  -   79   wypożyczeń
Kl. VI -   82   wypożyczeń
Tytuły podręczników i ćwiczeń do Religii:
kl.  I    - "Jesteśmy w rodzinie Jezusa"
kl. II    - "Kochamy Pana Jezusa"
kl. III   - "Przyjmujemy Pana Jezusa"
kl. IV  - "Zaproszeni przez Boga"
kl. V   - " Obdarowani przez Boga"
kl. VI  - "Przemienieni przez Boga"
kl. VII - "Jezus uczy i zbawia"


                              Wydawnictwo WAM Kraków