historia szkoły
        Nasza szkoła rozpoczęła swoja działalność 16 listopada 1948 roku, jako Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Okręgu Szkolnego Szczecińskiego Powiatu Człuchów, Gmina Brzezie. 

Pierwszym kierownikiem szkoły został  Mieczysław  Skiba(1948-1950),
w klasach  I - IV  uczyło się 35 uczniów).

Następnymi kierownikami i dyrektorami byli:
Jan Mieczkowski
Teresa Główczewska - Hajbowicz
Bernard Trzebiatowski
Jan Mieczkowski
Fabian Nowczyk
Anna Nowczyk
Fabian Nowczyk
Zofia Kulik
Anna Nowczyk
Alina Brzezińska
Krystyna Kulik
Jolanta Kowalska
Elżbieta Andrasz
Jolanta Kowalska
          W roku szkolnym 1952/53 podniesiono stopień organizacyjny szkoły, tworząc 7 klas, a we wrześniu 1966 roku- 8.

W latach 80-tych siedziba szkoły mieściła się w Drzonowie, natomiast nauczanie w klasach młodszych (I-III) odbywało się
w budynku szkoły we wsi Biała.

Od 1999 r. zgodnie z reformą Szkoła Podstawowa w Drzonowie funkcjonowała  jako 6 klasowa placówka oświatowa.

Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 maja 2008 r. Szkole Podstawowej w Drzonowie nadano imię poety Juliana Tuwima.

25 września 2008 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia z okazji 60 lecia szkoły

W 2013 roku stała się filią Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze zarządzaną przez Panią Dyrektor Elżbietę Andrasz.

            Obecnie 01.09.2018 r. jest szkołą 8 klasową do której uczęszcza 76 uczniów łącznie z oddziałem zerowym.

Dyrektorem szkoły jest mgr Jolanta Kowalska, a organem prowadzącym Urząd Gminy w Białym Borze.

Szkoła  realizuje rzetelnie przesłanie edukacyjne. Praca dydaktyczno- wychowawcza skupia się na tym, aby w pełni wykorzystać potencjał osobowy uczniów, rozwijać ich zdolności, umiejętności i zainteresowania. Szkoła pomaga uczniom realizować ich marzenia. Poprzez wychowanie i edukację zmierza  do tego, aby uczniowie wdrażali się do ról, które przyjdzie im pełnić w przyszłości.
Jest to szkoła dążąca za głosem powołania w myśl cytatu G.J. Koźmińskiego: "...Dzięki naszym dzisiejszym wysiłkom i inteligentnej zdolności przewidywania pozostawiamy na planecie Ziemia-Człowieka umiejącego kochać, współczuć,godnie żyć i tworzyć cywilizację dobra i miłości..."

Współczesna szkoła w Drzonowie otoczona jest zielenią, która stwarza przyjemny klimat. Wnętrze jest estetyczne, a zadbane klasy            
i korytarze stwarzają specyficzną "dobrą atmosferę" w szkole. 
1950 - 1953
1953 - 1954
1954 - 1957
1957 - 1959
1959 - 1962
1962 - 1964
1964 - 1973
1973 - 1978
1978 - 1984
1984 - 1991
1991 - 1999
1999 - 2013
2013 - 2018
od 01.09.2018 r.