historia szkoły
        Nasza szkoła rozpoczęła swoja działalność 16 listopada 1948 roku, jako Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Okręgu Szkolnego Szczecińskiego Powiatu Człuchów, Gmina Brzezie. 

Pierwszym kierownikiem szkoły został  Mieczysław  Skiba(1948-1950),
w klasach  I - IV  uczyło się 35 uczniów).

Następnymi kierownikami i dyrektorami byli:
Jan Mieczkowski                                     1950 -1953
Teresa Główczewska - Hajbowicz       1953 -1954
Bernard Trzebiatowski                          1954 -1957
Jan Miecznikowski                                 1957 -1959
Fabian Nowczyk                                      1959 -1962
Anna Nowczyk                                         1962 -1964
Fabian Nowczyk                                      1964 -1973
Zofia Kulik                                                 1973 -1978
Anna Nowczyk                                         1978 -1984
Alina Brzezińska                                     1984 -1991
Krystyna Kulik                                         1991 -1999
Jolanta Kowalska                                   1999 - 2013
Elżbieta Andrasz                                    2013- nadal

       W roku szkolnym 1952/53 podniesiono stopień organizacyjny szkoły, tworząc 7 klas, a we wrześniu 1966 roku- 8.
W latach 80-tych siedziba szkoły mieściła się w Drzonowie , natomiast nauczanie w klasach młodszych (I-III) odbywało się w budynku szkoły we wsi Biała.

Od 1999 r. zgodnie z reformą oświatową Szkoła Podstawowa w Drzonowie funkcjonuje  jako 6 klasowa placówka oświatowa. Obecnie do szkoły uczęszcza 110 uczniów łącznie z oddziałem zerowym.
Dyrektorem szkoły jest mgr Jolanta Kowalska, a organem prowadzącym Urząd Gminy w Białym Borze.
Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 maja 2008 r. Szkole Podstawowej w Drzonowie nadano imię poety Juliana Tuwima.
25 września 2008 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia z okazji 60 lecia szkoły.
Szkoła  realizuje rzetelnie przesłanie edukacyjne. Praca dydaktyczno- wychowawcza skupia się na tym, aby w pełni wykorzystać potencjał osobowy uczniów, rozwijać ich zdolności, umiejętności i zainteresowania. Szkoła pomaga uczniom realizować ich marzenia. Poprzez wychowanie i edukację zmierza  do tego, aby uczniowie wdrażali się do ról, które przyjdzie im pełnić w przyszłości.
Jest to szkoła dążąca za głosem powołania w myśl cytatu G.J. Koźmińskiego: "...Dzięki naszym dzisiejszym wysiłkom i inteligentnej zdolności przewidywania pozostawiamy na planecie Ziemia-Człowieka umiejącego kochać, współczuć,godnie żyć i tworzyć cywilizację dobra i miłości..."

Współczesna szkoła w Drzonowie otoczona jest zielenią, która stwarza przyjemny klimat. Wnętrze jest estetyczne, a zadbane klasy i korytarze stwarzają specyficzną "dobrą atmosferę" w szkole.