Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie
Tytuł    e-mail
E-mail nadawcy:
Szkoła Podstawowa im. J.Tuwima w Drzonowie     
adres:
78-421 DRZONOWO 48A
tel/fax  94 3757211
e-mail  szkoladrzonowo@op.pl