Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima
w Drzonowie
Zajęcia w plenerze
Lekcje w plenerze  01 Lekcje w plenerze  02 Lekcje w plenerze  03 Lekcje w plenerze  04 Lekcje w plenerze  05 Lekcje w plenerze  06