NASZ PATRON
SDC10765 SDC10761 SDC10763 SDC10764 SDC10766 SDC10767
SDC10768 SDC10769 SDC10771 SDC10805 SDC10810 SDC10813
SDC10760
           Julian Tuwim urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi, zmarł 27
grudnia 1953 roku        w  Zakopanem. 
Był  polskim poetoą żydowskiego pochodzenia, pisarzem, autorem  wodewili,
skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek, jednym  z najpopularniejszych
poetów dwudziestolecia międzywojennego.
-1904 - 1914 nauka w gimnazium;
-1912 - poznanie miłości życia;
-1913 - debiut poetycki - publikacja wiersza: "Prośba" pod kryptonimem St. M.
w Kurierze Warszawskim.
-1916 - 1918 -studia na Uniwersytecie Warszawskim (prawo i filozofia),
-1951 - Państwowa Nagroda Literacka I stopnia.
Współtwórca kabaretów:
-,,QUI pro Quo", ,,Banda", ,,Cyrulik warszawski"
To współzałożyciel kabaretu literackiego "Pod Pikadorem" i  grupy
poetyckiej "Skamander". Tłumaczył poezję rosyjską, francuską, niemiecką
oraz łacinę.
Autor wielu wierszy dla dzieci. "Lokomotywa", "Pan Hilary", "Ptasie radio",
"Zosia Samosia"  czy "Słoń Trąbalski", to tytuły wierszy, które najbardziej
kojarzą nam się z  poetą.  Napisał słowa do dwóch najbardziej znanych
piosenek:Hanki Ordonówny "Miłość ci wszystko wybaczy" i "Na pierwszy
znak".
W ostatnich latach życia Tuwim stworzył niewiele wierszy; czasami tylko
zajmował się tłumaczeniami i zbieraniem kuriozów literackich, które
publikował w miesięczniku "Problemy"    w cyklu "Cicer cum Caule".
    Nasza szkoła w Drzonowie otwarta jest w swoich działaniach na wszechstronny rozwój uczniów.
Analizując opinie dzieci i wychodząc naprzeciw ich potrzebom Grono Pedagogiczne podjęło decyzję, iż
bardzo ciekawą, bliską dzieciom postacią jest poeta -  Julian Tuwim. Wiersze jego autorstwa są znane i
lubiane dla szerokiego grona czytelników, począwszy od najmłodszych przedszkolaków, a skończywszy na
dorosłych miłośnikach poezji. Przemawia przez te utwory bezpośredniość i humor oraz radosna pochwała
codzienności. Tuwimowa wiara w prostego człowieka i zachwyt dniem codziennym  ustępują miejsca
gorzkiej ironii i pogardzie.
W świecie pełnym agresji chcemy wyzwolić w uczniach pozytywne nastawienie do otaczającego nas
świata. Jako pedagodzy, pragniemy, aby nasze dzieci umiały wyrażać siebie i swoje odczucia w różnorodnej
działalności. Do takiej zaliczamy również różnego rodzaju twórczość, zarówno artystyczną, jak i literacką.
Wiele cech znamiennych temu przesłaniu  uwidaczniają utwory literackie  Tuwima - zainteresowanie dla
człowieka przeciętnego i jego życia.
Nadanie imienia naszej szkole to ważny etap w procesie kształtowania postaw,  wartości wśród  młodych
ludzi, przede wszystkim u uczniów obecnie się w niej kształcących.
Uważamy, że poezja Juliana Tuwim - "Doskonałego Maga Słowa", przyczynia się do kształtowania
pożądanych zachowań, a jej upowszechnianie poprzez symbolikę naszej szkoły tylko zwiększy pozytywne
nastawienie dzieci do krzewienia kultury żywego słowa.
Warto również dodać, iż w Dwudziestoleciu twórczość dla najmłodszych po raz pierwszy stała się
równoprawną dziedziną literatury pięknej, angażując najlepsze pióra.  Wiersze "Lokomotywę" i "Słonia
Trąbalskiego", spod pióra J. Tuwima od razu zaliczono do klasyki.
Dlaczego Julian Tuwim jest patronem naszej szkoły w Drzonowie?
"...Niech nasza praca będzie dla nas zawsze czymś nowym, nasz cel niech będzie zawsze nowy, niech nasza siła i wola odnawiają się każdego dnia..."
                                                                                                                                                  Heinrich Pestalozzi
Dzien Patrona 01 Dzien Patrona 02 Dzien Patrona 03 Dzien Patrona 05 Dzien Patrona 06 Dzien Patrona 07
Dzien Patrona 08 Dzien Patrona 09 Dzien Patrona 10 Dzien Patrona 11 Dzien Patrona 13 Dzien Patrona 14
Dzien Patrona 15 Dzien Patrona 17 Dzien Patrona 19 Dzien Patrona 20 Dzien Patrona 22
Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 019 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 018 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 080 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 002 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 007 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 015
Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 017 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 023 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 024 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 035 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 041 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 050
Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 053 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 056 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 071 Nadanie imienia Juliana Tuwima Szkole Podstwowej w Drzonowie 089
FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 01 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 02 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 03 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 04 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 05 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 06
FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 07 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 08 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 09 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 10 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 11 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 12
FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 13 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 14 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 15 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 16 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 17 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 18
FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 19 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 20 FESTYN TUWIMOWY NA SPORTOWO 21
Dnia 25 września 2008 r. odbyła się uroczystość
nadania Szkole imienia z okazji 60 lecia szkoły.
Dzień Patrona w szkole 2009 rok
Dzień Patrona w szkole 2010 rok
Dzień Patrona w szkole 2011 rok