Na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej dnia 06.03.2017 r. Uchwała intencyjna sieci szkół została odrzucona.
Dnia 07.03 2017 roku Delegacja Rodziców ma spotkać się z Wicekuratorem Oświaty w Koszalinie.
My rodzice, mieszkańcy i sympatycy szkoły dziękujemy Radzie Miejskiej za przychylne głosowanie. Dzięki Wam rozpoczynamy proces tworzenia nowej szkoły 8 - letniej zgodnie z duchem reformy oświaty. Aby szkoła była o pełnej strukturze organizacyjnej, obejmującej klasy 1-8 .
Podziękowanie