Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej w Drzonowie
                                                     

Sposoby kontaktu z IOD:

- adres korespondencyjny:
Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie 48A
78- 421 Drzonowo
szkoladrzonowo@op.pl
- adres e-mail:
                         iod@zeto.koszalin.pl
        Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima z siedzib± w Drzonowie jest administratorem danych osobowych uczniów ucz±cych się w szkole i ich rodziców oraz pracowników.