P R A C O W N I C Y    S Z K O Ł Y:
JOLANTA KOWALSKA - DYREKTOR  SZKOŁY,

nauczyciel przyrody i informatyki,

MAŁGORZATA MACIUPA -  oddział przedszkolny, WdŻwR,

MAŁGORZATA WI¦NIEWSKA - eduk. wczesnoszkolna kl. II i III, muzyka,

BOŻENA LEMCZAK
- eduk. wczesnoszkolna kl. I, zajęcia rewalidacyjne,

BEATA MACHCIŃSKA
- nauczyciel wspomagaj±cy - eduk. wczesnoszkolna

RENATA GEDA
- wych. kl. VIII,  język niemiecki,

ROBERT KOWALCZYK - wych. kl. VII, matematyka,

HALINA KRENCA -  plastyka,  zaj. techniczne,  zaj. komputerowe, wietlica,

EDYTA ADAMCZAK -  język polski, historia, biblioteka,

DOROTA KRAKOWSKA-MALICZ -  język polski, historia, biblioteka, WOS

MACIEJ PIASZCZYŃSKI - wychowanie fizyczne,

OKSANA KOWALCZYK
-zyk angielski, zajęcia rewalidacyjne,

KRYSTYNA ANDRASZ - geografia,

BOŻENA WINIARSKA -
biologia, chemia,

MAREK KARASIŃSKI -
fizyka,

VIOLETTA PˇCZKOWSKA -
pedagog, zajęcia rewalidacyjne,

Ks. JÓZEF CIUPIŃSKI - religia,

Ks. PAWEŁ POCZEKAJŁO - religia,

MIROSŁAWA SPACIR - sekretarz szkolny,

BARBARA KUCHENBEKER- pracownik obsługi,

MAŁGORZATA WO¦ - pracownik obsługi,

MIROSŁAW ŁAZORYK - konserwator.