P R A C O W N I C Y    S Z K O Ł Y:
JOLANTA KOWALSKA - DYREKTOR  SZKOŁY,

nauczyciel przyrody,

MAŁGORZATA MACIUPA -  oddział przedszkolny, WdŻwR,

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA - eduk. wczesnoszkolna kl. I, muzyka,

BOŻENA LEMCZAK
- eduk. wczesnoszkolna kl. II,

BEATA MACHCIŃSKA
- eduk. wczesnoszkolna kl. III, nauczyciel wspomagający,

RENATA GEDA
-  język niemiecki, wychowawca kl. V,

ROBERT KOWALCZYK -  matematyka,

HALINA KRENCA -  plastyka, technika, informatyka, świetlica, wychowawca kl IV,

EDYTA ADAMCZAK -  język polski, historia, wychowawca kl VIII,

DOROTA KRAKOWSKA-MALICZ -  język polski, historia, biblioteka, WOS, wychowawca kl. VII

MACIEJ PIASZCZYŃSKI - wychowanie fizyczne,

Aleksandra Budzukyan
-zyk angielski,

KRYSTYNA ANDRASZ - geografia,

BOŻENA WINIARSKA -
biologia, chemia,

MAREK KARASIŃSKI -
fizyka,

IRENA KACPERSKA - religia,

Ks. PAWEŁ POCZEKAJŁO - religia,

BARBARA KUCHENBEKER- pracownik obsługi,

MAŁGORZATA WOŚ - pracownik obsługi,

MIROSŁAW ŁAZORYK - konserwator.