P R A C O W N I C Y    S Z K O Ł Y:
JOLANTA KOWALSKA - DYREKTOR  SZKOŁY,

                                               nauczyciel przyrody, wychowawca kl. IV,

MAGDALENA CEGIELNIK - oddział przedszkolny,

MAŁGORZATA MACIUPA
-  eduk. wczesnoszkolna kl. I, WdŻwR,

KATARZYNA TRYBULSKA -  eduk. wczesnoszkolna kl. II, pedagog specjalny,

BOŻENA LEMCZAK
- eduk. wczesnoszkolna kl. III,

ROBERT KOWALCZYK
-  matematyka, fizyka,

MAŁGORZATA WI¦NIEWSKA
- muzyka,

MACIEJ PIASZCZYŃSKI - wychowanie fizyczne,

DOROTA KRAKOWSKA-MALICZ
-  język polski, historia, biblioteka, WOS,

wychowawca kl. V,

EDYTA ADAMCZAK
-  język polski, historia, wychowawca kl. VI,

HALINA KRENCA
-  plastyka, technika, informatyka, ¶wietlica, wychowawca kl. VII,

RENATA GEDA -  język niemiecki, wychowawca kl. VIII,

ALEKSANDRA BUDZUKYAN
- język angielski,

BOŻENA WINIARSKA - biologia, chemia,

KRYSTYNA ANDRASZ - geografia,

IRENA KACPERSKA - religia,

BEATA RUSEK - psycholog szkolny,

BEATA ADAMCZAK - terapia,

Ks. MARIUSZ DMYTERKO - religia,

ADRIANA ORYNICZ - sekretarka,

AGNIESZKA AMBRYSZEWSKA-
sekretarka,

KATARZYNA GRZELKA -
pomoc nauczyciela,

BARBARA KUCHENBEKER- pracownik obsługi,

MAŁGORZATA WO¦ - pracownik obsługi,

MIROSŁAW ŁAZORYK - konserwator.