P R A C O W N I C Y    S Z K O Ł Y:
mgr ELŻBIETA  ANDRASZ  - DYREKTOR SZKOŁY,

mgr JOLANTA KOWALSKA
- WICEDYREKTOR ds. FILII SZKOŁY, nauczyciel przyrody,

mgr MAŁGORZATA MACIUPA -  oddział przedszkolny,  gimnastyka korekcyjna,

WdŻwR,

mgr MAŁGORZATA WI¦NIEWSKA - eduk. wczesnoszkolna kl. II, muzyka,

mgr BOŻENA LEMCZAK
- eduk. wczesnoszkolna kl. III, zajęcia rewalidacyjne,

mgr BEATA MACHCIŃSKA
- eduk. wczesnoszkolna kl. I, zaj. komputerowe, zajęcia

rewalidacyjne,

mgr RENATA GEDA
- wych. kl. V,  język niemiecki,

mgr ROBERT KOWALCZYK - wych. kl. VI, matematyka,

mgr HALINA KRENCA - wych. kl. IV,  plastyka,  zaj. techniczne,  zaj. komputerowe,

¶wietlica,

mgr EDYTA ADAMCZAK -  język polski, historia, biblioteka,

mgr MACIEJ PIASZCZYŃSKI - wychowanie fizyczne,

k. JÓZEF CIUPIŃSKI - religia,

MIROSŁAWA SPACIR - sekretarz szkolny,

BARBARA KUCHENBEKER- pracownik obsługi,

MAŁGORZATA WO¦ - pracownik obsługi,

MIROSŁAW ŁAZORYK - konserwator.