Aktualności
 
RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima z siedzibą w Drzonowie będąca administratorem danych osobowych przetwarzana Państwa dane osobowe w ramach i granicach prawa. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zeto.koszalin.pl. Kompletne wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) znajduje się  na tablicy ogłoszeń i na stanowiskach pracy. Informacje o inspektorze ochrony danych można odnaleźć pod linkiem http://szkoladrzonowo.eu/RODO.html
Poradnik RODO -wyprawka dla Rodziców
http://szkoladrzonowo.eu/dokumenty/RODO-wyprawka-3.pdf
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23
ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2022 R.
O GODZINIE 8:00
Msza Święta odbędzie się o godzinie 7:30
Podręczniki i ćwiczenia do religii dla Szkoły Podstawowej
w Drzonowie


KLASA PIERWSZA

,,Bóg - nasz Ojciec'' (podręcznik i ćwiczenia)
Wydawnictwo WAM

KLASA DRUGA

,,Jezus - nasz Zbawiciel'' (podręcznik i ćwiczenia)
Wydawnictwo WAM

KLASA TRZECIA

,,Przyjmujemy Pana Jezusa'' (podręcznik i ćwiczenia)
Wydawnictwo WAM

KLASA CZWARTA

,,Zaproszeni przez Boga'' (podręcznik i ćwiczenia)
Wydawnictwo WAM

KLASA PIĄTA
,,Szukam Cię'' (podręcznik i zeszyt 32 kartkowy)
Wydawnictwo WAM

KLASA SZÓSTA
,,Jestem Twoim Zbawicielem'' (podręcznik i zeszyt 32 kartkowy)
Wydawnictwo WAM

KLASA SIÓDMA
,,Jezus żyje i zbawia'' (podręcznik i ćwiczenia)
Wydawnictwo WAM

KLASA ÓSMA

,,Jezus działa i zbawia'' (podręcznik i ćwiczenia)
Wydawnictwo WAM
Ogłoszenie
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2022/23
https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469
Więcej informacji:
Teraz robiąc codzienne zakupy w Lidlu, mogą Państwo wspierać naszą szkołę!
Uwaga, uwaga, uwaga...