Rok szkolny
2020/21
Uwaga!
Nasza szkoła posiada również stronę Facebook:

Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima
w Drzonowie

Zapraszamy!!!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2020/21


ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2020 R.
O GODZINIE 8:00
ZAPRASZAMY
kl. I       - "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"
kl. II      - "Kochamy Pana Jezusa"
kl. III     - "Przyjmujemy Pana Jezusa"
kl. IV    - "Zaproszeni przez Boga"
kl. V     - "Obdarowani przez Boga"
kl. VI    - "Przemienieni przez Boga"
kl. VII   - "Jezus uczy i zbawia"
kl. VIII  - "Jezus działa i zbawia"


Do każdej klasy wymagane będą ćwiczenia !
Tytuły podręczników i ćwiczeń do Religii:
Uruchomione zostaną dwa wejścia do szkoły:
-wejście ewakuacyjne -klasy 0-III
-wejście główne -klasy IV-VIII

         Z uwagi na zaistniałą sytuację zwracamy się z prośbą, aby w rozpoczęciu
roku szkolnego uczestniczyli tylko uczniowie.
Wyjątek stanowią rodzice dzieci z klas I, IV i oddziału przedszkolnego.
Rozpoczęcie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym w sali 7-8.
Obowiązuje stosowanie środków ochronnych-osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Informujemy
W związku z obostrzeniami dotyczącymi Covid 19 oraz po rozmowie Dyrektora
z sanepidem ustalono, że dzieci rodziców niepracujących muszą być odebrane
do godziny 12.00. Każda kolejna godzina jest płatna (dotyczy dzieci 4 i 5-letnich).


          Autobusy od 2 września 2020 r. będą kursowały tak samo jak w poprzednim roku z wyjątkiem trasy  Kazimierz- odjazd z przystanku godz. 6:50.
6:50 Kazimierz
6:55 Drężno
6:57 Stepień
7:00 Świerszczewo
7:05 Drzonowo
7:10 Bielica
7:15 Dyminek
7:20 Dołgie
7:30 Drzonowo
7:32 Świerszczewo
7:33 Stepien
7:35 Drężno
7:40 Kazimierz
7:45 Biskupice
7:55 Biały Bór
Witam, rozkład odjazdu autobusu szkolnego
z terenu Drzonowo.
- odjazdy spod szkoły Drzonowo

12:15 w kierunku Kazimierza
12:45 w kierunku Biała, Białka
13:50 Bielica, Dyminek, Dołgie
14:35 w kierunku Stepienia, Kazimierz
14:35 w kierunku Biała, Białka

ZEBRANIE Z RODZICAMI
       9 września 2020 roku

godziny zebrań:

1.      kl.     I             15:30
2.      kl.     II            online
3.      kl.     III          16:00
4.      kl.     IV          15:00
5.      kl.     V           16:00
6.      kl.     VI          15:30
7.      kl.     VII         14:30
8.      kl.     VIII        15:45

                                                             Zapraszamy
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Zajęcia w plenerze
         Korzystamy z ładnej, jesiennej pogody i spędzamy dużo czasu w plenerze.
Takie zajęcia pozwalają nam na lepsze przyswajanie wiedzy.
Egzamin na kartę rowerową część praktyczna
          Dnia 2.10.2020 r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdali, życzymy im szerokiej i bezpiecznej drogi.
                Informacja MEN -zawieszenie zajęć na dwa tygodnie.

Od dnia 26 października do 8 listopada 2020r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
Ogłoszenie
                                Rozkład jazdy autobusu od 09.11.2020r.Odjazd autobusu z Białego Boru
6.45 Biały Bór
6.55 Biała
7.00 Przybrda
7.05 Drzonowo
7.12 Stepień
7.20 Drzonowo
7.25 Bielica
7.30 Dyminek
7.40 Dołgie
7.55 Drzonowo
Odjazdy autobusu spod szkoły w Drzonowie
12.00 Drzonowo
12.08 Stepień
12.15 Drzonowo
12.20 Bielica
12.25 Dyminek
12.35 Dołgie
12.50 Drzonowo
12.55 Przybrda
13.00 Biała
 
"Szkoła do hymnu"
        Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości w   ponad  16 tys.  szkół  w  Polsce  odśpiewano  hymn
w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu".
     Do akcji włączyli się rónież uczniowie naszej szkoły.

Pasowanie na ucznia
          Jak co roku w Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy I  zostali uroczycie przyjęci do braci uczniowskiej. Po części oficjalnej dzieci zaprezentowały krótki występ artystyczny. Po zakończonej uroczystości wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Wychowawca Małgorzata Wiśniewska rozdała dzieciom dyplomy pasowania na ucznia.
RODO
        Już od godzin rannych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie trwały przygotowania do kolejnych etapów działań w programie Działaj Lokalnie. Tym razem trochę teorii i bardzo dużo, dużo praktyki. Pod okiem Ratownika KPP Pani Ewy Tośko-Korszun - wiceprezes Stowarzyszenia Ochotnicza Grupa Ratownicza "Tadmed", dzieciaki uczestniczyły w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Złamania, omdlenia, urazy i rany omówione. Sztuczne oddychanie oraz pozycje boczne zaliczone .
Brawo Wy !!!
      W ramach projektu "30/2 -ratuje życie" przy wsparciu Fundacja Nauka dla Środowiska, udało się przeprowadzić szkolenia dla dzieciaków, zakupić apteczki do szkoły, płyny do dezynfekcji rąk oraz poczęstunek dla dzieciaków. Ale to jeszcze nie wszystko ...
      Dziękujemy Dyrekcji Szkoły oraz pedagogom za zaangażowanie i pomoc.
A w szkole się działo !
Odjazd autobusu:
6:40 Kazimierz
6:45 Drężno
6:50 Stepień
6:55 Świerszczewo
7:00 Drzonowo
7:10 Bielica
7:15 Dyminek
7:25 Dołgie
7:35 Drzonowo
Rozkład jazdy autobusu od 18.01.2021r.
Odjazd autobusu
Białka-Biała-Przybrda -Drzonowo:

7:20 Białka
7:25 Biała
7:27 Przybrda
7:30 Drzonowo
12:50 Świerszczewo
12:55 Stepień
13:05 Drężno
13:15 Drzonowo
13:25 Bielica
13:30 Dyminek
13:40 Dołgie
13:50 Drzonowo
13:53 Przybrda
13:55 Biała
13:58 Białka
Odjazdy autobusu spod szkoły w Drzonowie
 
Organizacja zajęć w szkole
Wytyczne MEiN , MZ i GIS  dla klas I-III szkół podstawowych
 


Dzień dobry,Na prośbę Biura Edukacji Narodowej IPN oraz Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ przekazuję Państwu informację nt. organizowanego przez IPN w tym roku szkolnym konkursu "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie", skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół w wieku od 11 do 19 lat. Będzie to już IX edycja ww. konkursu, ale pierwsza, w której mogą wziąć uczniowie z całego świata. Warunkiem jest wykonanie pracy w języku polskim.
W konkursie przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody.
Poniżej podaję link do strony IPN, na której zamieszczona została informacja o konkursie wraz z załącznikami do wypełnienia przez uczestników: Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie - Edukacja IPN

Mieczysław Podsiadło
Koordynator RODM Szczecin
         Najmłodsi uczniowie Naszej szkoły, którzy wrócili do nauki stacjonarnej (kl.0-3) otrzymali kominy ochronne z logiem Uczniowskiego Klubu Sportowego KOLIBER. Liczymy, że już niedługo będziemy mogli taki upominek przekazać pozostałym uczniom.
Środki na zakup pozyskane zostały w ramach projektu realizującego zadanie publiczne Gminy Biały Bór - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Upominek
dla najmłodszych
         Dnia 22 października została przeprowadzona kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Leon"- sesja jesienna.
Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klasy III, 2 uczniów z klasy IV i 1 uczennica z klasy 5.
Laureatką została Julia Ambryszewska z klasy III.
Uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy- laureata i uczestnika.
          Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnej edycji, która odbędzie się w marcu -sesja wiosenna.
Ogólnopolski
Konkurs Matematyczny "Leon"
Organizator Bożena Lemczak
          W dniu jutrzejszym (09.02.2021), ze względu na trudne warunki pogodowe,  zajęcia w OP i klasach  I-III zostają zawieszone.
UWAGA!

          Od 15 lutego 2021 roku rozpoczynają się w szkole konsultacje dla klasy 8.
Zajęcia mają na celu przygotowanie Uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty.
                              
       Plan lekcji od 7. 30  do 12.45, sala 14.
1.  J. polski
2.  Fizyka
3.  J.niemiecki
4.  Matematyka
5.  Matematyka
6.  J.polski
Ogłoszenie
Dyrektor Jolanta Kowalska
REKRUTACJA
DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
Do klasy pierwszej przyjmowane są:
1) dzieci urodzone w 2014 roku (siedmioletnie)
2) dzieci urodzone w 2015 roku (sześcioletnie)
Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Termin składania zgłoszeń/ wniosków: 22.02.2021 r. - 19.03. 2021 r.
PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku:
1) 6-letnie (rocznik 2015)- realizacja rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego,
2) 5-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.
Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego.
Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Termin składania wniosków: 22.02.2021 r. - 19.03.2021 r.
Rodzice dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2020/2021.   Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji: 10.02.2021 r. 19.02.2021 r.
Dokumenty do pobrania:
1. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
2. ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE-1
5. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA
6. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KREWNYCH DZIECKA
7. OŚWAIDCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
8. OŚWAIDCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM-1
Ogłoszenie
            Szanowni Państwo, od dnia 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie klas I-III będą uczyli się zdalnie.
W związku z tym następuje zmiana rozkładu jazdy dla najmłodszych wychowanków naszej szkoły.
Autobusy przyjazdy:
6:45 Biała
6:47 Przybrda
6:50 Drzonowo
6:55 Stępień
7:00 Drzonowo
7:10 Dyminek
7:15 Dołgie
7:25 Drzonowo

Odjazdy autobusów:
12:00 Drzonowo
12:05 Stepień
12:10 Drzonowo
12:17 Bielica
12:25 Dołgie
12:33 Drzonowo
12:20 Dyminek
12:38 Przybrda
12:45 Biała
Rozkład jazdy autobusów od 22.03.2021r.
Wesołych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!
Świąt zdala od trosk i zmartwień. Niech te Święta będą dla Was chwilą wytchnienia i odpoczynku w gronie najbliższych.
I tydzień nauki hybrydowej w naszej szkole (26 - 30 kwietnia 2021 r.

1.      stacjonarnie klasa : II, III;
2.      zdalnie (on-line) klasa : I;

   Harmonogram ewentualnej dalszej nauki hybrydowej na następne tygodnie zostanie podany na podstawie kolejnych
wytycznych Ministerstwa Edukacji
i Nauki.


Dyrektor Szkoły
Jolanta Kowalska

Poniżej rozkład jazdy autobusów od 26.04.2021r.:

Przywóz
07.15 - Białka
07.17 - Biała
07.20 - Przybrda
07.25 - Drzonowo


Przywóz
06.40 - Kazimierz
06.45 - Drężno
06.50 - Stępień
06.55 - Świerszczewo
07.00 - Drzonowo
07.05 - Bielica
07.10 - Dyminek
07.20 - Dołgie
07.30 - Drzonowo
Odwozy
13.00 - Drzonowo
13.05 - Stępień
13.10 - Drężno
13.15 - Kazimierz
13.30 - Drzonowo
13.35 - Bielica
13.40 - Dyminek
13.50 - Dołgie
14.00 - Drzonowo
14.05 - Przybrda
14.08 - Biała
14.10 - Białka
Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Porady dla Rodziców - Jak zachęcić dzieci do czytania?
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
ważny od dnia 17.05.2021r.
6:50 Kazimierz
6:55 Drężno
6:57 Stepień
7:00 Świerszczewo
7:05 Drzonowo
7:10 Bielica
7:15 Dyminek
7:20 Dołgie
7:30 Drzonowo
7:32 Świerszczewo
7:33 Stepien
7:35 Drężno
7:40 Kazimierz
7:45 Biskupice
7:55 Biały Bór

- odjazdy spod szkoły Drzonowo

12:15 w kierunku Kazimierza
12:45 w kierunku Biała, Białka
13:50 Bielica, Dyminek, Dołgie
14:35 w kierunku Stepienia, Kazimierz
14:35 w kierunku Biała, Białka
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
2020/21
"...Każdy koniec jest początkiem nowej historii..."
I tak za Nami zakończenie roku szkolnego...

      Absolwenci szkoły i uczniowie, po pandemicznym roku szkolnym, udali się na wakacyjny odpoczynek.

     Życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji, atrakcyjnych przygód, nowych doświadczeń, niezapomnianych wrażeń.

Po wakacjach pełni sił i motywacji wracajcie do szkoły.
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na: https//.spis.gov.pl/
Narodowy Spis Powszechny